Maagang Pag Aasawa Essay Topics

...LITERATURE LITERATURE AS AN ART FORM WHAT IS LITERATURE? Literature (from Latin litterae) is the art of written work. The word literature literally means "things made from letters". Literature may consist of texts based on factual information (journalistic or non-fiction), a category that may also include polemical works, biography, and reflective essays, or it may consist of texts based on imagination (such as fiction, poetry, or drama). 2 Major Forms of Literature * 1. Fiction - is the form of any work that deals, in part or in whole, with information or events that are not real, but rather, imaginary and theoretical—that is, invented by the author. * 2. Non-fiction ornonfiction - is the form of any narrative, account, or other communicative work whose assertions and descriptions are understood to be factual. Essays, journals, diaries, documentaries, histories, scientific papers, photographs, biographies, textbooks, travel books, blueprints, technical documentation, user manuals, diagrams and some journalism are all common examples of non-fiction works * 2 Major Techniques of Literature * 1. Literature written in poetry emphasizes the aesthetic and rhythmic qualities of language—such as sound, symbolism, and metre—to evoke meanings in addition to, or in place of, ordinary meanings. * 2. Literature written in prose applies ordinary grammatical structure and the natural flow of speech. * Literature can also be classified according to...

Sa pananaliksik na ito, binigyang halaga at diin ang isyu ng maagang pag-aasawa. At bilang kongklusyon,nais naming ipabatid sa kabataan na ang ganitong klase ng buhay ay hindi biro. Maari kang mas masadlak sa dusa at problema. Hindi imposibleng danasin ng inyong mga magiging anak ang ibayong hagupit ng kahirapan. Maari ka rin makasakit at masaktan.
Sa pagsisiyasat din na ito napatunayang malaki ang nagiging epekto ng kawalan ng tamang paggabay ng mga magulang sa nagiging takbo ng isipin ng mga kabataan. Maaaninag sa kanilang mga mata ang hinampo at hinanakit sa kanilang mga magulang. Bunga nito’y nakakagawa sila ng mga bagay na kahit labag din sa kanilang kagustuhan ay kanila na rin pinaninindigan.
Ang maagang pagkamulat sa responsibilidad ay maaaring maging maganda o dili kaya’y maging masamang bunga ng maagang pag-aasawa, depende sa kung paanong anggulo mo ito titignan. Nasa kamay ng mga tao ang kalayaang magpasya. Sa kanilang napiling landas ay maari silang lumigaya o sa kabaligtaran ay magdusa.
Hindi kasalanan ang magmahal.Ang masama ay ang pagbubulag-bulagan sa mga kamaliang naidudulot ng labis na pagmamahal. At hindi dahil sa pagkakaroon ng kuryosidad ay maari ka nang magpatangay sa simbuyo ng damdamin. Maano naman kung pag-isipan muna ang mga bagay-bagay at isaalang-alang ang kapakanan ng mga taong nakapaligid sa iyo? Hindi ba’t kay sarap isipin na walang hahadlang sa magiging kapalaran mo?
Ang pag-aasawa ay nakatakdang maganap sa tamang oras at tamang lugar. Hindi ito kagaya ng isang laro na maari mong atrasan sa oras na nagsasawa at nahihirapan ka na. Hindi ito nakalaan para sa mga taong duwag at walang paninindigan. Walang puwang dito ang mga taong walang pangarap sa buhay dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay maganda ang naidudulot nito. Ito ay nangangailangan ng tamang pagpili ng taong makakasama sa habang buhay at pagpapasya sa kapalarang tatahakin ninyong dalawa. Sa paggabay ng Poong Maykapal, kayo’y magiging isa at matibay sa pagharap ng mga...

Show More

0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *